SIK SORULAN SORULAR

sık sorulan sorular

*Trafik Kazası yaptım, ne yapmam gerekiyor?

 

Kaza tarihinden itibaren 5 iş günü içinde sigorta şirketinize hasar ihbarınızı yapın ve hasar dosya numaranızı alın. Yaptığınız kazada karşı taraf kusurlu ise çarpan aracın trafik sigortasından hasar ihbarı yapabilirsiniz. Aracınızın kasko poliçesi varsa ve bu poliçeden hasarınızı karşılayacaksanız kendi sigorta şirketinize hasar ihbarınızı yapın. Aracınızı onartacağınız servise bırakarak şirketinizden hasar ekspertizinin yaptırılmasını talep edin. *Zorunlu Trafik sigorta poliçesi neleri karşılıyor?

 Karayolları Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigorta poliçesi araç işleteninin veya sürücüsünün kendi kusuru ile başkalarına verdiği maddi ve bedeni zararları poliçe teminat limitlerine kadar karşılar. Trafik sigortalı aracın kusurlu olarak karşı araçlara veya başka şeylere vereceği maddi hasarlar ile başkalarının yaralanmasına, sakat kalmasına veya ölümüne sebep olması durumunda bedeni tazminatları karşılar.
 

*Kasko sigorta poliçesi neleri karşılıyor?

 

Kasko poliçesi sigortalı aracın çarpması, çarpılması, devrilmesi, yanması, çalınması, kötü niyetli eylemler sonucu zarar görmesi vb. maddi riskleri karşılar. Ayrıca doğal afetler, terör vb. ek teminatlar kasko poliçelerine ilave edilebilmektedir. Sigorta şirketleri  kasko poliçelerini paket olarak düzenledikleri için sürücü ve yolcular için ferdi kaza koltuk sigortası, ihtiyari mali sorumluluk sigortası, hukuksal koruma, yurt dışı teminatı, enflasyon koruma  vb. ilave teminatları kasko poliçelerine eklemektedirler.


*Aracın çektiği römork, yarı römork veya çektiği başka bir aracın neden olduğu zararlar, çeken aracın trafik sigortasından karşılanır mı?

Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı ve özel şartlar içeren ek bir sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekir.


*Trafik sigortasında tedavi gördükten sonra ölen kişiye, hem tedavi, hem ölüm tazminatı ödenebilir mi?

Evet, poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir; önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.


*Trafik sigortasında tedavi gördükten sonra ölen kişiye, hem tedavi, hem ölüm tazminatı ödenebilir mi?

Evet, poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir; önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.


*Sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?


Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.


*Sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?

Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.


*Trafik sigortasında tazminat kaç gün içerisinde ödenir?

Trafik Sigortasında tazminat, gerekli belgeleri sigorta şirketinin merkez veya kuruluşlarından birine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.


*Trafik sigortasında, kazanın bildirilmesinde zaman aşımı ne kadardır?

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek zorundadır. Zarar gören ise, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl süre ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz


*Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.


*Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?


Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.
 

 

 

 Copyright 2015 © Solakoğlugrup Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.

Webmaster:Adem KORKMAZ